Công ty Cổ phần Đầu tư Tuấn Tú
024-22 05 05 05 - 0916 478 186

Thông báo chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định Công ty CPĐT Tuấn Tú

máy nông nghiệp, máy 3A,  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TUẤN TÚ                                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                              Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2017  

THÔNG BÁO

V/v CHUYỂN ĐỔI MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH CÔNG TY

Kính gửi: Quý khách hàng và Quý đại lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Tuấn Tú!

Thực hiện Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ tháng 02/2017, 59 tỉnh/ thành phố trên toàn quốc sẽ được quy hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định. Từ 00h00 ngày 17/06/2017 (thuộc đợt 3), Hà Nội và 23 tỉnh thành còn lại sẽ chính thức chuyển đổi mã vùng.

Hà nội: Đổi mã vùng (04) sang (024). Việc chuyển đổi mã vùng được áp dụng 17/6/2017 đến ngày 16/7/2017 sử dụng song song 2 mã vùng cũ và mới.

Do đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Tuấn Tú xin thông báo tới Quý khách hàng và Quý đại lý về việc thay đổi số cố định của Công ty:

Từ 04-22 05 05 05 sang 024-22 05 05 05

Từ 04-63 26 17 77 sang 024-63 26 17 77

Quý khách hàng và Quý đại lý khi cần liên hệ số máy cố định của Công ty, vui lòng gọi tới số điện thoại với đầu số mới như trên.

                                                                                                                           Trân trọng cám ơn!

                                                                                                            CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN TÚ


DANH SÁCH CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ CHUYỂN ĐỔI MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH

*Lưu ý: Các tỉnh không thay đổi mã vùng gồm: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Giang.


Lưu ý: không hỗ trợ mã Html!